akiap logo

Internationalt er akkreditering et udbredt redskab til kvalitetsstyring, og der bruges mange ressourcer på at udvikle og implementere akkrediteringssystemer i sundhedsvæsener. I Danmark skal almen praksis akkrediteres fra 2016 til udgangen af 2018 ved hjælp af Den Danske Kvalitetsmodel.

Forskningsenhederne for almen praksis i København, Århus og Odense er gået sammen om at lave en omfattende evaluering (AKIAP) af betydningen for akkreditering i almen praksis, idet der kun er gennemført få videnskabelige undersøgelser om akkreditering i almen praksis.

På denne side kan du læse mere om AKIAP projektet. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

FEa alle enheder

 

 

 

Databeskyttelse på SDU