Formidling


akiap logo

Publicerede artikler:

2021

Burnout of intrinsically motivated GPs when exposed to external regulation. A combined panel data survey and cluster randomized field experiment
Pedersen, L.B., Hvidt, E.A., Waldorff, F.B., Andersen, M.K. 2021.

2020

Does Accreditation Affect the Job Satisfaction of General Practitioners? Evidence from a Cluster Randomised Field Experiment in Denmark
Line BjørnskovPedersen, ThomasAllen, Frans BochWaldorff, Merethe Kirstine KousgaardAndersen

Does accreditation of general practice promote patient reported quality of care? A natural cluster randomized experiment.
Riisgaard, H., Andersen, M. Waldorff, F., Pedersen, L.

2019

Understanding accreditation standards in general practice – a qualitative study
Tina Drud Due, Thorkil Thorsen, Marius Brostrøm Kousgaard

2018

Retirement, job satisfaction and attitudes towards mandatory accreditation – A Danish survey study in general practice
Andersen, M.K., Pedersen, L.B., Waldorff, F.B

Can external interventions crowd in intrinsic motivation? A cluster randomised field experiment on mandatory accreditation of general practice in Denmark
Line Bjørnskov Pedersenab, , ,Merethe Kirstine Kousgaard Andersenb, Ulrich Thy Jensenc, Frans Boch Waldorffb, Christian Bøtcher Jacobsend

2017

Publicerede artikler:

Accreditation in general practice in Denmark: Protocol of a randomized controlled trial
Andersen, M.K., Pedersen, L.B., Siersma, V.D., Bro, F., Reventlow, S., Søndergaard, J., Kousgaard, M.B., Waldorff, F.B.

Videnskabelige foredrag i 2017

Can External Interventions Crowd In Intrinsic Motivation? A Cluster Randomized Field Experiment on Mandatory Accreditation of General Practice in Denmark
Pedersen, L.B., Andersen, M.K., Jensen, U.T., Waldorff, F.B., Jacobsen, C.B.
NHESG, Helsinki, Finland, 23-25 august 2017 & iHEA pre-congress session on Behavioral economics and physician behavior, Boston, USA, 8. juli 2017;

​Can External Interventions Crowd In Intrinsic Motivation? A Cluster Randomized Field Experiment on Mandatory Accreditation of General Practice in Denmark in Symposium on Research on accreditation in Danish general practice: Planned studies and early findings.
Pedersen, L.B., Andersen, M.K., Jensen, U.T., Waldorff, F.B., Jacobsen, C.B.
Nordic Congress of General Practice, Helsinki, Iceland, 14.-16. juni 2017.

Formidling i 2017:
Evaluering af DDKM i almen praksis – et forskningsprojekt
Merethe Andersen og Line Bjørnskov Pedersen præsenterede projektet på Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektorens årsmøde. Nyborg, januar 2017.
På Nordisk kongres i Island i juni 2017 afholdt AKIAP gruppen et symposium, hvor de foreløbige resultater af projektet blev diskuteret.

Resultaterne fra projektet har desuden været præsenteret på verdenskongressen for Sundhedsøkonomi i juli 2017, samt Nordisk kongres for Sundhedsøkonomi i august 2017 og 2018. Projekt har også været præsenteret på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet i november 2017 samt på årsmødet for Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet i januar 2017.

2016

Almost half of the Danish general practitioners have negative a priori attitudes towards a mandatory accreditation programme
Frans Boch Waldorff Dagný Rós NicolaisdóttirMarius Brostrøm KousgaardSusanne ReventlowJens SøndergaardThorkil ThorsenMerethe Kirstine AndersenLine Bjørnskov PedersenLouise BisgaardCecilie Lybeck HuttersFlemming Bro

Leder i Ugeskriftet 1/9-2016 ved professor Peter Vedsted: Mandlige praktiserende læger er mest negative over for akkreditering

 2015

Artikler:
Forskningsprojekt om akkreditering i almen praksis (AKIAP projektet) (side 7-)
Waldorff FB, Koursgaard MB, Pedersen LB, Hutters CL, Andersen MK.

Videnskabelige foredrag:

“Danish general practitioners a-priori attitudes toward a mandatory nationwide accreditation” (Abstract: 150601-A-1328).
Waldorff FB, Nicolaisdóttir DR, Koursgaard MB, Reventlow S, Søndergaard J, Thorsen T, Andersen MK, Pedersen LB, Hutters CL, Siersma VD, Bro F.
Nordic Conference for General Practice, Gothenburg, Sweden June 2015.

“Accreditation in General Practice in Denmark”. Presentation at Organisation of General Practitioners (NHG) in The Netherlands, Domus Medica, Utrecht, The Netherlands, April 2015

“The effect of accreditation on organizational aspects and quality of treatment in primary care” Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag, Domus Medica, Copenhagen, Denmark, March 2015