Kontakt

Frans Boch Waldorff, Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense Professor, praktiserende læge, ph.d. (projektleder på AKIAP)
E-mail: fwaldorff@health.sdu.dk

Susanne Reventlow, Forskningsenheden for Almen Praksis, København Forskningsleder, adjungeret professor, praktiserende læge, antropolog, dr.med.
E-mail: susrew@sund.ku.dk

Flemming Bro, Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus
Professor, praktiserende læge, dr. med.
E-mail: fbro@ph.au.dk

Jens Søndergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense Forskningsleder, professor, praktiserende læge, klinisk farmakolog, ph.d.
E-mail: jsoendergaard@health.sdu.dk