Akkreditering

akiap logo

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er baseret på de generelle principper for akkreditering – dvs. modellen rummer et sæt akkrediteringsstandarder samt en akkrediteringsproces. Beslutningstagernes ønske er, at DDKM skal omfatte alle dele af det danske sundhedsvæsen. Akkreditering har gennem en årrække været obligatorisk i det sekundære sundhedsvæsen, og det er nu besluttet, at akkreditering tilsvarende skal være obligatorisk i almen praksis. DDKM er derfor nu søgt tilpasset almen praksis og består af 16 standarder med tilhørende indikatorer inden for områderne 1. Kvalitet og Patientsikkerhed, 2. Patientsikkerhedskritiske standarder, 3. Det gode patientløb, 4. Ledelse og organisation. Planen er, at de første praksis skal akkrediteres i starten af 2016, og at alle praksis i Danmark er akkrediteret inden udgangen af 2018.

Du kan læse mere om de 16 standarder på IKAS hjemmeside. KLIK HER

Hvorledes selve akkrediteringen foregår, kan du læse om her. KLIK HER