Medarbejdere


akiap logo

Frans Boch Waldorff, Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense Professor, praktiserende læge, ph.d., dr. med. (projektleder på AKIAP)
E-mail: fwaldorff@health.sdu.dk

Flemming Bro, Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus
Professor, praktiserende læge, dr. med.
E-mail: fbro@ph.au.dk

Jens Søndergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense Forskningsleder, professor, praktiserende læge, klinisk farmakolog, dr. med., ph.d.
E-mail: jsoendergaard@health.sdu.dk

Susanne Reventlow, Forskningsenheden for Almen Praksis, København Forskningsleder, adjungeret professor, praktiserende læge, antropolog, dr.med.
E-mail: susrew@sund.ku.dk

Øvrig projektgruppe:

Anna Mygind Rasmussen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus
Seniorforsker, cand.scient.san.publ., ph.d.
E-Mail: mygind@ph.au.dk

Cecilie Hutters, Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense
Videnskabelig assistent
E-mail: chutters@health.sdu.dk

Line Bjørnskov Pedersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense
Adjunkt, cand.oecon., ph.d.
E-mail: lib@sam.sdu.dk

Marius Brostrøm Kousgaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, København
Seniorforsker, politolog, ph.d.
E-mail: marbro@sund.ku.dk

Merethe Kousgaard Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense
Adjunkt, praktiserende læge, dr. med., ph.d.
E-mail: mkandersen@health.sdu.dk

Pia Pinholt Munksgaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus
Projektleder, Cand. Scient, ph.d.
E-Mail: ppm@ph.au.dk

Thorkil Thorsen, Forskningsenheden for Almen Praksis, København
Forskningslektor, kultursociolog, fil.dr.
E-mail: tthorsen@sund.ku.dk

collage1